ООО «Логолайн» Палеты Уголь Дрова
ООО ТК ЛОГОЛАЙН

Украина, Киев, 08-131
ул. Малая окружная, 10/1
Телефон: +38 044 206-36-72
LOGOLINE-EUROPE SPZOO

Polska, Warszawa, 00-427
Dmochowskiego 4/2,
tel +48 222 08-56-62
Main Offers Services Information Sitemap Contact us Русский Украинский Английский Польский Немецкий Французкий Итальянский Чешский Словацкий

Предложения

Skupina spoločstí Logoline poskytuje veľkoobchdnú ponuku domácich palivových peliet do EU. Hlavný rozdiel od priemyselných palivových peliet je nízky obsah popola, a spravidla, menší priemer peliet: môžu byť použité v priemysle pelety s priemerom 8 mm a viac, spotrebiteľské pelety pro domácnosť majú priemer 6 mm.
Skupina spoločností Logoline predáva priemyselné drevené pelety do EU. Rozdielom priemyselných peliet od domácich je vyšší obsah popola, spravidla väčšie priemer peliet a samozrejme nižšia cena. V výrobe priemyselných peliet môže byť použitá odpadová ihličnatá drevovina a tvrdé drevo, semená alebo slama.

Services

Zásadné parametre, ktoré určujú kvalitu a rozsah palivových peliet a brikiet sú vlhkosť, popolnatosť a mechanická pevnosť. Prítomnosť veľkého množstva vlhkosti povedie nielen k tomu, že budete musieť platiť za vodu, ale tiež k prudkému poklesu účinnosti palíva, pretože časť energie sa spotrebuje na vykurovanie a odparovanie vody.Veľké množstvo obsahu popola viedie k potrebe častejšieho údržbu vykurovacieho zariadenia a jeho predčasnému opotrebovaniu. Mechanická pevnosť je nutná, že by sa granula nerospadla, a môžu byť použité vo vyhradených kotloch.

Pri práci s novými dodávateľmi, malými alebo málo známymi spoločnosti, kupujúci často chcú byť istí kvalitou a počtom výrobkov mu dodánych. V tomto prípade má zmysel vykonať nezávislu kontrolu -survej, pokiaľ náklady neprekročí hranice EU, pretože sa o následné vrátenie tovaru môže požadovať zaplatenie dopravy a splnenie mnohých colných formalít.

Mnoho spoločností, ktoré nakupujú výrobky na Ukrajine, sa stretáva s tým, že Ukrajinské spoločností nechcú alebo nemôžu predávať svoje výrobky zo skladu, nezaoberá sa na colné odbavenie a tým viac dodaním nákladu. V tomto prípade, skupina spoločností Logoline môže poskytnuť službu pre komplexné poskytovanie také zmluvy. Postaráme sa o celý komplex prác od nákupu tovarov, inšpekcie nákladov a ich colné odbavenie, do dodania nákladov na Váš sklad.
© 2008. ООО «Логолайн» expeditor.com.ua
Main | Offers | Services | Information | Sitemap | Contact us